Andelstegning i Stornaustet Halsa SA


Nå kan du bli med å eie en del av Stornaustet Halsa kultur- og næringsbygg SA.

ER DU INTERESSERT?

Praktisk informasjon


Interesserte tegner seg for andeler ved å innbetale for ønsket antall andeler til kontonr.:4040.17.55537.


Etter hvert som innbetaling skjer, vil det bli utskrevet andelsbrev - som sammen med vedtekter blir - sendt den enkelte. Dette gir videre rett til å møte på generalforsamlinger.


Samvirkeloven, samt vedtektene, regulerer andelshavers rettigheter.


Medlemmene har begrenset økonomisk ansvar og har ikke ansvar for foretakets gjeld.


Ingen geografisk avgrensning.


De lag/organisasjoner som tegner andeler vil få redusert leiesats.

Enkeltpersoner: kr. 1.000,- per andel


Lag/organisasjoner: kr. 2.500,- per andel


Bedrifter: kr.5.000,- per andel


Kontonummer: 4040.17.55537.

Portfolio

Bli en del av Stornaustet du også!

Lurer du på noe?

Ta kontakt


Vi svarer så fort vi kan og du er hjertelig velkommen til å komme på befaring før eventuell leie eller eie.

Se mer av hverdagen vår

unsplash